Vítame vás na našej stránke

Výrub a opiľovanie stromov horolezeckou technikou.

Ošetrovanie stromov vo výškach

Ošetrovanie stromov a komplexná starostlivosť o dreviny.

Pílenie stromov veľkých priemerov

Naše technické vybavenie nám umožňuje odpíliť stromy a kmene do priemeru 150 cm prípadne aj viac.

Dynamické istenie korún stromov

Prevádzame montáž dynamického istenia korún stromov, ktoré je (dodatočnou) ochranou stromu pri poveternostných extrémoch.

O nás

19 rokov skúseností vám zaručia kvalitu a bezpečnosť

Postupné opiľovanie stromov pomocou horolezeckej techniky vykonávame tam, kde nie je možné strom odpíliť klasickým spôsobom zo zeme alebo kde hrozí väčšie riziko poškodenia pri tomto postupe a to v blízkosti budov, v areáloch parkov, cintorínov, v blízkosti plotov, chodníkov, cestných komunikácií, bazénov, nadzemných inžinierskych sietí a ďalších stromov, ktoré majú zostať zachované. Pri opiľovaní stromov horolezeckou technikou využívame viacero techník postupu a to od najjednoduchšieho spiľovania menších konárov, ktoré môžu spadnúť priamo na zem, alebo ich uchopíme do rúk a hodíme ich na bezpečné miesto. Ďalej používame zložitejšie horolezecké techniky, kde sa konáre najprv priväzujú jedným lanom a uchytávajú sa na kostrové konáre alebo na kmeň stromu a spúšťajú sa pomaly na bezpečné miesta pomocou kostrových konárov v tvare "Y". Medzi najzložitejšie techniky pri postupnom opiľovaní stromov patrí priviazanie konára na dve až tri laná s presným odhadom jeho ťažiska a s presne predpokladaným presunom častí stromu na bezpečné miesto. Máme tiež skúsenosti so spiľovaním suchých rizikových stromov a suchých konárov.

Pri postupnom opiľovaní stromov pomocou horolezeckej techniky sú našimi prioritami bezpečnosť nás ako pracovníkov, bezpečnosť chodcov a okoloidúcich automobilov, vylúčenie možnosti poškodenia okolitého majetku v dosahu pádu častí stromu.

Zatiaľ sme sa nestretli so stromom, ktorý by sme nedokázali odpíliť. Máme za sebou skúsenosti stoviek odpílených stromov, odpílili sme aj veľkorozmerné košaté stromy, ktoré boli rozvetvené nad strechami budov a nad náhrobnými kameňmi.

Podľa požiadaviek zákazníka po spílení stromu drevo rozpílime na menšie časti (metrovica, klátiky). Vykonávame aj odvoz zeleného odpadu a drevnej hmoty, ak je to požiadavkou zákazníka. Oblasť nášho pôsobenia je na celom Slovensku.

Potrebujete spíliť alebo ošetriť stromy v zastavanej oblasti?

Kontaktujte nás

Potrebujete odstrániť peň zo zeme?

Kontaktujte "frezovaniepnov.sk"