Prevádzame montáž dynamického istenia korún stromov, ktoré je (dodatočnou) ochranou stromu pri poveternostných extrémoch. Dynamická väzba musí absorbovať nárazy vetra a limitovať výkyvové maximá istených ramien v silnom vetre, alebo po napadnutí množstva mokrého snehu. 

Zdravotný rez predstavuje selektívne odstránenie suchých, zlomených, nalomených, prasknutých vetiev, ďalej vetiev infikovaných škodlivým hmyzom, alebo hubami, defektných, alebo staticky labilných vetvení.