Zdravotný rez predstavuje selektívne odstránenie suchých, zlomených, nalomených, prasknutých vetiev, ďalej vetiev infikovaných škodlivým hmyzom, alebo hubami, defektných, alebo staticky labilných vetvení.

Bezpečnostný rez je zásah, ktorý sa obmedzuje na odstránenie vetiev predstavujúcich riziko pre okolie s cieľom zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť stromu. Odstraňujeme odumreté, zlomené, voľne visiace a inak rizikové vetvy z koruny.

Základný redukčný rez - niekedy je potrebné korunu stromu znížiť alebo zúžiť napr. pre potreby nadzemných inžinierskych sietí, či v prípade konfliktu nejakej časti koruny s budovami alebo inými prekážkami. Dôvodom redukcie môže byť aj nevhodné ťažisko a asymetrická či excentrická koruna.

Redukčný rez Orech
Redukčný rez Orech

Presvetľovací rez - zahŕňa zdravotný rez ako aj selektívne odstraňovanie vetiev za účelom zvýšenia prestupu svetla cez korunu a zníženie hmotnosti

Presvetľovací + Redukčný rez Moruša
Presvetľovací + Redukčný rez Moruša
Presvetľovací rez Smrek
Presvetľovací rez Smrek

Zosadzovací rez - predstavuje redukciu koruny až na kostrové vetvenie. Deformuje prirodzený tvar koruny. Tento spôsob rezu je možné doporučiť v prípade akútneho rizika statického zlyhania stromu v havarijných stavoch (napr. po devastačnom poškodení koruny víchricou), kedy sa v podstate jedná o alternatívu výrubu okrem stromov s výraznou kmeňovou a korunovou výmladnosťou (vŕba, topoľ), kde sa počíta s vytvorením životaschopnej sekundárnej koruny.